Spoljna politika

 1. Uspostavljanje pet stubova strateškog usmjerenja spoljne politike Crne Gore:
  1. Region
   • Specijalne veze sa Srbijom: Produbljivanje veza i intenziviranje saradnje u obostranom interesu u svim djelatnostima.
    Politiku prema Kosovu uskladiti sa politikom koju vodi Srbija dok pokušava da riješi taj spor. Crna Gora svojim odlukama oko Kosova ne treba da otežava Srbiji rješavanje tog pitanja. Zalagaćemo se za preispitivanje odluke o priznanju Kosova kao nezavisne države. Naravno, prihvatićemo svaku odluku koju o tom sporu prihvati Srbija.
   • Najbolji odnosi sa susjedima.
  2. Rusija
   • Specijalne veze sa Rusijom u skladu sa našim intresima i tradicijom.
    Obnavljanje prijateljskih odnosa sa Rusijom; uspostavljanje intenzivne saradnje u svim djelatnostima naročito u oblasti trgovine i obrazovanja; od Rusije planiramo zatražiti izdašnu finansijsku podršku za obnovu različitih industrijskih grana u Crnoj Gori; reindustrijalizacija Crne Gore je naš prioritet, a time i otvaranje novih radnih mjesta i za to nam je potrebna podrška Rusije.
   • Ukinuti sankcije Rusiji.
   • Obnoviti sporazum o povlašćenoj trgovini sa Rusijom.
  3. Evropska unija
   • Evro-realizam: zalaganje za integracije u Evropsku uniju, ali na principima dostojanstva i punog uvažavanja.
   • Konstruktivan partner sa svima, naročito sa Njemačkom i Francuskom, koji su motori Evropske unije
  4. SAD
   • Konstruktivan odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama
  5. Dijaspora
   • Snažno vezati dijasporu za maticu.
   • Dijasporu uključiti u kreiranje politike u Crnoj Gori.
   • Dijaspori omogućiti da u parlamentu Crne Gore ima svog predstavnika.
   • Uvesti univerzalni princip dvojnog državljanstva.
   • Stvaranje uslova za povratak emigranata, kroz izgradnju lokalne infrastrukture, otvaranje novih proizvodnih pogona, pa time i otvaranje novih radnih mjesta. Kreditiranjem stimulisati razvoj uslužnih djelatnosti u mjestima odakle su iselili.
 2. Osavremeniti Zakon o spoljnoj politici u cilju profesionalizacije diplomatsko-konzularne mreže.
 3. Osnažiti javnu diplomatiju - ekonomska, kulturna i sportska diplomatija/ aktivniji pristup u multilateralnim forumima. Jačati ekonomske funkcije naših ambasada.