Државна политика

Стање:

Успостављење паралелних институција, интензивна партитократија и изостанак јавности у процесу доношења одлука, представљају велики изазов правном поретку Црне Горе. Злоупотреба јавних овлашћења и органа јавне управе, селективност у примјени прописа, неспремност да се процесуирају јавни функционери и њима повезана физичка и правна лица, резултат су неодговорне и криминогене власти.

Рјешење:

 1. Деполитизација и професионализација државне управе и јавних предузећа.
 2. Борба против партијског запошљавања и непотизма.
 3. Измијенити Устав у циљу ограничавања реизбора за највише државне функционере.
 4. Усвојити Закон о избору одборника и посланика којим би се дефинисао, Уставом загарантован, модел непосредног избора. Желимо омогућити да грађани непосредно гласају за личности, а не за партијске листе.
 5. Измијенити изборни закон укидањем одредби којима се даје привилегија појединим етничким групама да могу на изборима освојити мјесто у парламенту по основу ултра-ниског цензуса.
  Ово се експлоатише, злоупотребљава и због овог се, између осталога, власт не може смијенити деценијама. Тражићемо друге моделе како бисе мањинама омогућио улазак и учешће у раду парламента. Одређене привилегије, као знак наше пуне посвећености да поштујемо и развијамо права мањина понудиће се исцрпно у другим сферама као што су образовна, културна, информативна, привредна дјелетаност и многе друге.
 6. Усвојити Закон о Влади и појединачно Закон о министарствима.
 7. Усвојити Закон о лустрацији.
 8. Построжити казнену политику у областима борбе против корупције и организованог криминала, (производње и промета дрога,) родно заснованог насиља и насиља у породици.
 9. Нулта стопа корупције, као у скандинавским земљама
 10. Новинарима обезбиједити статус службених лица.
 11. Законом ограничити велику концентрацију власништва над медијима.