Енергетика

Стање:

Поред значајних неискоришћених природних ресурса, посебно у области хидроенергије, Црна Гора је и даље високо зависна од увоза електричне енергије. Тако, на примјер, 2017. године увоз електричне енергије износио је око 60 милиона еура. Највећи потенцијал за развој представља хидроенергија, гдје је искориштеност око 20%.

Главно ограничење које у вези са овим имамо је недостатак главних пројеката и студија изводљивости за енергетске пројекте. Једино имамо, више него 30 година стар, главни пројекат за систем електрана на Морачи. Нажалост, досадашња истраживања су указала да је овај пројекат лош и да од њега треба одустати.

Рјешење:

  1. Црна Гора средњорочно нема сопствену акумулацију за иградњу значајнијих капацитета. Због тога се мора ослонити на увоз капитала. У финансирању пројеката треба ићи на повољне кредите које се могу добити од земаља које имају вишкове средстава (Русија, Кина, Индија, Азербејџан и сл., али и Норвешка, Њемачка и низ финансијских институција које имају значајне и јефтине вишкове резерви).
  2. Вратити ЕПЦГ у пуно државно власништво.