Грађевинарство

Стање:

Захваљујући интезивним инвестицијама у изградњу туристичких капацитета на приморју и станоградњу у Подгорици и другим урбаним срединама, дошло је до обнове и развоја грађевинских фирми и капацитета. Међутим, ријеч је фирмама специјализованим за високоградњу.

Грађевинарство је познато као радно интезивна дјелатност, што значи да запошљава велики број радне снаге, али нажалост највећи број радника, посебно у занатским радовима, су увезени из региона. Овдје је вдљив још један црногорски парадокс: с једне стране изграђени капацитети и велика незапосленост, а с друге стране недостатак радне снаге и њен увоз.

Рјешење:

  1. Промјена уписне политике посебно на новоу средњег стручног образовања у смислу повећања броја уписаних ученика из свих области у вези са грађевинарством (зидари, молери, водоинсталатери, електричари, лимари, тесари, стаклоресци...) и њихова квалитетна обука.
    Грађевинсратсво има изгледну будућност: изградња путне инфраструктуре, хидроцентрала, станоградња, изградња туристичких капацитета... Да би се искористиле ове могућности највеће ограничење представља кадар, како онај високостручни и високоспецијализовани, тако и, много више, грађевински радници, посебно занатска занимања.
  2. Ради подизања нивоа стручности и обучености домаће радне снаге у грађевинарству неопходно је формирање Стручног центра за обуку.