Култура

Стање:

Као и остали сегменти друштва, област културе се злоупотребљава у партијске сврхе. С тим у вези, нијесу на одговарајући начин дефинисани приоритети културне политике. Јасан културни идентитет Црне Горе не постоји, већ се прилагођава потребама различитих актера на политичкој сцени. "Будванизација" пријети областима под заштитом УНЕСЦО да изгубе статус и међународну препознатљивост. У већини општина недостају основни садржаји за развој, унапређење и промоцију културног идентитета Црне Горе.

Рјешење:

  1. Израда стратешког документа по мјери потреба/ стања.
  2. Децентрализовати процес спровођења културне политике уважавајући локалне особености и специфичности.
  3. Интензивније промовисати културно-историјско насљеђе у васпитно-образовним институцијама.
  4. Побољшати социјални статус дјелатника у култури.
  5. Промовисати међусекторску сарадњу посредством Националне канцеларије за УНЕСЦО.