Очување традиције и духовности

Стање:

У последњих тридесет година као посљедица одабраног модела развоја и несмјењивог режима дошло је до напуштања традиционалних вриједности по којима је Црна Гора била препозната. Плански се уништава српски језик којим говори велика већина грађана. Систематски се разбија канонска црква, Митрополија црногорско-приморска Српске православне цркве, која ужива већинско повјерење међу народом. Прогања се ћирилично писмо. Један исти, православни народ се разбија и дијели. Ријечју: разара се цјелокупни идентитет и биће већинског становништва.

Рјешење:

 1. Канонска црква у Црној Гори је Митрополија црногорско-приморска Српске православне цркве.
 2. Црногорско-приморска митрополија је духовни темељ модерне Црне Горе и њене државности. Она има изузетну духовну, историјску, државотворну, културну и цивилизацијску улогу у обликовању, очувању и развијању идентитета црногорског народа.
 3. Залажемо се да држава Црна Гора гарантује сигурност вјерских објеката, али и интегритета свештенства и монаштва Митрополије Црногорско-приморске.
 4. Зуставити намјере отуђивања имовине канонске цркве у Црној Гори.
  Сарадња државе и цркве може бити успјешна само ако су и држава и црква слободне, ако држава не користи цркву у политичке циљеве, него јој ствара могућност да своју духовну суштину оствари кроз социјалну организацију. Истичемо да је држава Црна Гора секуларна држава и омогућава испољавање свих врста вјерских и духовних увјерења у складу са законом. Грађани Црне Горе су слободни да бирају вјерску заједницу којој ће припадати.
 5. Права Црна Гора против је политичког инструментализовања религије од стране државе.
 6. Права Црна Гора подржава слободу вјерског образовања и његово укључивање у васпитно-образовни систем у складу са Законом. Сматрамо да је слободно испољавање религијске културе важна претпоставка одржавања и изградње истинског система вриједности.
 7. Дубоко свјесни да је Црна Гора вишерелигијска држава, странка Права Црна Гора се залаже се да у њој неометано и равноправно дјелују велике традиционалне цркве, као и друге вјерске заједнице. Међу њим је потребно охрабривати дијалога и сарадњу, унапређења толеранције, међусобне сарадње и повјерења.
 8. Успоставити најбољи могући однос - у оквирима секуларног, грађанског уређења - са Српском православном црквом, као носиоца вјерског и државног наслеђа.
 9. Законско регулисање српског језика као службеног језика у Црној Гори, којим према попису говори велика већина становништва.
 10. Заштита и промовисање ћириличног писма.
 11. Црногорски идентитет је заснован на традицијама Петровићевске Црне Горе, која почива на: словенској солидарности, источно-православној култури, сјећању на улогу Црне Горе у јужнословенском ослобођењу, деветнаестовековној реформи српског језика.
 12. Црногорска традиција се не смије и не може градити на вулгарном анти-српству које је, када је Црна Гора у питању, ништа друго до вулгарни аутошовинизам. Ово је средство за разбијање државе, уситњавање некада јединственог православног културних простора и води дестабилизацији државе Црне Горе.
 13. Држава ће охрабривати солидарност и поштовање међу грађанима Црне Горе. Финансираће се програми који промовишу заједништво и формирање моралног друштвеног консезуса.
 14. Држава ће створити услове гдје ће се охрабрити индивидуална и групна иницијатива која води отварању према свијету, региону и локалној заједници.