Политика развоја пољопривреде, села и регионална политика

Стање:

Огромно неискоришћно пољопривредно земљиште, преко половине обрадивог земљишта, истовремено огромни увоз пољопривредних производа. Велики број незапослених, истовремено недостатак радне снаге у пољопривреди. Напуштено и демографски девастирано село, више од половине сеоског становништва старо преко 50 година. Недопустиво мало издвајање за пољопривреду. Назадно наследно право и право коришћења пољопривредног земљишта. Лако и неконтролисано претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште.

Црна Гора је у последњих двадесет година развила значајне агро-прерађивачке капацитете (Месопромет, Месна индустрија Горановић, производња пршута на Његушима, мљекаре и сираре, "Плантаже"...), али ова индустрија је развијена на увозним сировинама, прије свега меса. Ријеч је о црногорском парадоксу: на једној страни огромно неискоришћено пољопривредно земљиште и велика незапосленост, а с друге стране велики дефицит у производњи пољопривредних производа.

Рјешење:

 1. Земљиште, као највреднији ресурс, мора бити строго контролисано, штићено и стављено у производне сврхе.
 2. Оснивање Фонда за развој пољопривреде и села.
 3. Европски приступ коришћењу пољопривредног земљишта: прогресивно опорезивање необрађеног земљишта, ради стављања у функцију производње.
 4. Ригорозна контрола и казнена политика у случајевима претварања пољопривредног земљишта у грађевинско.
 5. Висок порез на претварање пољопривредног земљишта у грађевинско.
 6. Реформа наследног права и права коришћења пољопривредног земљишта, ради повећања пољопривредне произвидње.
 7. Дестимулисање претјераног и даљег парцелисања пољопривредног земљишта кроз реформу наследног права.
 8. Бескаматни кредити за финансирање укрупњавања пољопривредних посједа.
 9. Веома повољни кредити за подизање пољопривредне производње код сеоских газдинстава.
 10. Повољни кредити за осавремењавање пољопривредне производње.
 11. Стимулисање обнове и одржавања сеоске инфраструктуре (струја, вода, здравствена заштита, школе...).
 12. Подстицање примарне пољопривредне производње, посебнио произвиодње меса, млијека и других производа, кроз повећање броја грла стоке и повећање продуктивности.
 13. Забрана ГМО производа.