Пореска политика

Стање:

У модерној тржишној економији пореска политика, у ширем смислу, представља најзначајнији инструмент економске и развојне политике. Пореском политиком се, попут волана, укупни развој усмјерава у жељеном правцу, зависно од постављених циљева и приоритета.

Концепт пореске политике у Црној Гори фаворизује богате и привилеговане фирме. Мотивише улагања у непродуктивне сврхе. Неоправдано је ниска стопа опорезивања профита. Неадекватно неопорезивање рентијерских доходака, тј. доходака који нијесу резултат рада. Толерише се неплаћање пореза и веома раширена сива економија.

Рјешење:

 1. Опорезивање свега што није у функцији производње и развоја.
 2. Пореска политика треба да буде усмјерена у три кључна правца:
  1. Опорезивање некретнина (посебно луксузних) и рентијерских доходака.
  2. Опорезивање доходака грађана, односно увођење скала опорезивања, које су прогресивног карактера: Најбогатијима највећи порез на укупни доходак.
  3. Опорезивање профита фирми, нарочито екстрапрофита.
 3. Искоријенити пореску недисциплину. Законом прописати строге казне за избјегавање плаћање пореза, и појединцима и колективима.
 4. Напуштање билатералних пореских уговора са државама/ територијама гдје су пореске стопе много ниже и преко којих се обављају трансакције на штету државног буџета.
 5. Увођење двојног ПДВ система - двије стопе од 7% за домаће и 21% за иностране производе.