Породица

Стање:

Економско раслојавање, велики раст незапослености и несигурност запослења довели су до тектонских поремећаја у породици. Оно се огледа у великој стопи економских миграција, значајној порасту броја развода и паду наталитета. Ово има дугорочне негативне последице на демографију у погледу смањења укупног становништва и погоршања старосне структуре, што се негативно одражава на укупон друштвени и економски развој Црне Горе.

Рјешење

 1. Заустављање пада наталитета и подстицање рађања
 2. Подстицање заснивања брачне или ванбрачне заједнице и помоћ паровима у рјешавању стамбеног питања узимањем стамбеног кредита уз помоћ државе у субвенционисању камате у прве три године отплате кредита у ком ће периоду парови отплаћивати само рату која се односи на главницу стамбеног кредита банке. Такође ће бити ослобођени обавезе плаћања пореза на имовину првих три године.
  Ако у периоду од прве три године пар добије дијете, период субвенције ће бити продужене за још двије године.
  Динамика субвенционисања камата:
  • Ступање у брак или ванбрачну заједницу - 3 године.
  • Прво дијете - још двије године.
  • Друго дијете - још двије године.
  • Треће дијете - још 3 године.
  • Четврто дијете - још 5 година.
 3. Кривично гоњење послодаваца који запошљавање жена или одлуку о будућности постојећег радног односа условљавају брачим статусом, одлуком о заснивању породице, бројем постојеће или планиране дјеце
 4. Заштита пренаталног живота дјетета ограничавањем права на абортус. Абортус није дозовољен осим изузетно, уз одобрење за то посебно формиране Комисије у случајевима болести фетуса, потребе спашавања живота мајке или трудноће настале као последице силовања. У средствима јавног информисања подићи свијест о животу дјетета у пренаталном периоду и последицама које абортус оставља на здравље жене и породице.
 5. Помоћ паровима и финансирање цјелокупног процеса вантјелесне оплодње.
 6. Подстицање обавезе и унапређивање здравствене заштите жена као предуслов здравог потомства.
 7. Помоћ породицама са троје и више дјеце у виду финансијске помоћи и олакшаних услова мајкама за одлазак у пензију.
 8. Дјечији додатак ће се исплаћивати до навршене 18 године живота дјетета у износу од 5% од просјечне зараде у Црној Гори за прво дијете; у износу од 10% од просјечне зараде у Црној Гори за друго дијете; у износу од 15% од просјечне зараде у Црној Гори за треће и свако следеће дијете.
 9. Смањење пореске основице за израчунавање пореза на зараду:
  • Брак - 25% од бруто плате.
  • Једно дијете -50% од бруто плате.
  • Друго дијете -75% од бруто плате.
  • Троје и више дјеце - 100% од бруто плате, односно запослени родитељи троје и више дјеце неће плаћати порез на зараду и доприносе за здравство.
 10. Новчана помоћ самохраним родитељима у рјешавању стамбеног питања и подизању дјеце.
  Формирањем државног грађевинског предузећа финансирати изградњу станова за младе брачне парове и за лица у стању социјалне потребе. Младим брачним паровима који први пут купују стан, а немају ријешено стамбено питање у којима један или оба супружника раде, станове продавати по незнатно увећаној цијени градње.
 11. Промовисање обавезе и права родитеља да слободно одлучују о образовању и васпитању своје дјеце
 12. Сузбијање насиља у породици пооштравањем казнене политике према насилницима.
 13. Пооштравање казнене политике према педофилима и силоватењима.
 14. Забрана усвајања дјеце или хранитељства припадницима ЛГБТ популације.
 15. Развијање стратегије у борби против вршњачког насиља.
 16. Измјена законске регулативе и смањивање старосне границе потребне за одлазак у пензију.
 17. Спровођење мјера за олакшано остваривање здравствене заштите пензионерима и најстарим члановима породице и финансијска помоћ самачким домаћинствима.
 18. Увођење институције породичног љекара који би пратио младе брачне парове од првог дана заснивања брачне заједнице по принципу изабраног љекара.
 19. Оснаживање стручне улоге бабице као главног ослонца жени од трудноће, припреме за порођај, лактације и његе новорођенчета.
 20. Увођење избора пуног или дјелимичног радног времена за запослене мајке.
 21. Увођење инстутуције кућног обданишта за незапослене мајке и дјецу запослених мајки.
 22. Конструктивна и практична брига о старима и болеснима у дневним центрима.
 23. Активација палијативне његе и подршка породици болесника са сигурним леталним исходом.