Социјална политика

Стање:

Иако уставна категорија, у Црној Гори не постоји социјална правда. Осим што је дубоко коруптиван и служи као средство политичког притиска на оне најрањивије, систем социјалне заштите је неефикасан. Преко 100.000 наших суграђана живе испод границе сиромаштва.

Рјешење:

 1. Утврдити имовинско стање и приходе свакаког грађанина Црне Горе - тзв. "социјални картон".
 2. Држава да гарантује минималну зараду од 300 ЕУР.
 3. Смањити порез на егзистенцијалне намирнице. ПДВ за основне животне намирнице смањити на 3 или 4%.
 4. Ојачати и укључити синдикална удружења у процесу запошљавања (примјер: за стране раднике, матични синдикат би морао дати сагласност за запошљавање лица који није црногорски држављанин).
 5. Учинити доступним све државне, локалне и њима повезане органе/ институције ОСИ лицима.
 6. Стимулисати омладински активизам, омогућити адекватне стручне и образовне програме за младе и обезбиједити неопходна материјално средства за запошљавање и стамбено збрињавање.
 7. Пензија не смије бити нижа од минималне зараде.
 8. Бесплатан јавни градски превоз свим пензионерима изнад 65 година.
 9. Изградња и додјељивање такозваних социјалних станова који би се додјељивали на коришћење за живота социјално угроженим грађанима. Станови би се давали на коришћење, а не у власништво, уз могућност куповине по повлашћеним цијенама након 10 или 15 година коришћења. Уколико стан није купљен послије смрти станара давао би се на коришћење другим лицима која су у стању социјалне потребе.
 10. Редуковање рачуна за струју, воду и комуналне услуге социјално угроженим лицима.
 11. Изградња друштвених станова - стамбених јединица по повлашћеним условима за најугроженији слој друштва (посебан акценат на дјецу без родитељског старања).
 12. Успоставити систем робних резерви - Управа за робне резерве.