Спољна политика

 1. Успостављање пет стубова стратешког усмјерења спољне политике Црне Горе:
  1. Регион
   • Специјалне везе са Србијом: Продубљивање веза и интензивирање сарадње у обостраном интересу у свим дјелатностима.
    Политику према Косову ускладити са политиком коју води Србија док покушава да ријеши тај спор. Црна Гора својим одлукама око Косова не треба да отежава Србији рјешавање тог питања. Залагаћемо се за преиспитивање одлуке о признању Косова као независне државе. Наравно, прихватићемо сваку одлуку коју о том спору прихвати Србија.
   • Најбољи односи са сусједима.
  2. Русија
   • Специјалне везе са Русијом у складу са нашим интресима и традицијом.
    Обнављање пријатељских односа са Русијом; успостављање интензивне сарадње у свим дјелатностима нарочито у области трговине и образовања; од Русије планирамо затражити издашну финансијску подршку за обнову различитих индустријских грана у Црној Гори; реиндустријализација Црне Горе је наш приоритет, а тиме и отварање нових радних мјеста и за то нам је потребна подршка Русије.
   • Укинути санкције Русији.
   • Обновити споразум о повлашћеној трговини са Русијом.
  3. Европска унија
   • Евро-реализам: залагање за интеграције у Европску унију, али на принципима достојанства и пуног уважавања.
   • Конструктиван партнер са свима, нарочито са Њемачком и Француском, који су мотори Европске уније
  4. САД
   • Конструктиван однос са Сједињеним Америчким Државама
  5. Дијаспора
   • Снажно везати дијаспору за матицу.
   • Дијаспору укључити у креирање политике у Црној Гори.
   • Дијаспори омогућити да у парламенту Црне Горе има свог представника.
   • Увести универзални принцип двојног држављанства.
   • Стварање услова за повратак емиграната, кроз изградњу локалне инфраструктуре, отварање нових производних погона, па тиме и отварање нових радних мјеста. Кредитирањем стимулисати развој услужних дјелатности у мјестима одакле су иселили.
 2. Осавременити Закон о спољној политици у циљу професионализације дипломатско-конзуларне мреже.
 3. Оснажити јавну дипломатију - економска, културна и спортска дипломатија/ активнији приступ у мултилатералним форумима. Јачати економске функције наших амбасада.