Спорт

Стање:

Након формалне независности, Црна Гора је у првом петогодишњем периоду још под утицајем Југословенске школе спорта, остварила изванредна спортска постигнућа. Но, недостатак системске уређености спорта с једне, и интензивна политизација с друге стране, озбиљно су девастирали базу. Спорт се посматра једино као услужна дјелатност или као средство за промовисање партијских интереса власти и опозиције. Потпуно је занемарен систем масовног спорта, посебно на нивоу васпитно-образовних институција.

Рјешење:

  1. Израдити правне прописе препознајући кључне интересе и учеснике у систему спорта, примјењући међународне норме и стандарде у областима доброг руковођења, модела програмског финансирања потреба у спорту, спречавања употребе допинга у спорту, спречавања насиља на спортским манифестацијама, промоције људских права и принципа доступности спорта за све.
  2. Приступити процесу приватизације спортских организација који наступају у професионалном систему такмичења или је чине професионални спортисти.
  3. Разграничити статус професионалног и аматерског спорта.
  4. Успоставити Завод за спорт - научно-истраживачки, медицински и образовни центар.
  5. Обезбиједити 2-3 часа обавезне наставе физичког васпитања за предшколски узраст.
  6. Обезбиједити 4-5 часова обавезне наставе физичког васпитања за основно-школски узраст.
  7. Обезбиједити 3 часа обавезне наставе физичког васпитања за средњошколски и високо-школски узраст.
  8. Обезбиједити доступност спортске инфраструктуре за све.
  9. Извршити ревизију рјешења о статусу врхунског спортисте.
  10. Увести систем пореских олакшица за појединце и привредна друштва који улажу у систем спорта.