Туризам

Стање:

У последњих три деценије туризам је истицан као један од најважнијих стратешких праваца развоја. И поред тога требало је двије деценије да туризам у Црној Гори достигне ниво који је имао прије рата. Развој туризма прате следеће тешкоће: контрола токова готовине и са тим скопчано високо учешће сиве економије и корупције, тешкоће везане за просторно планирање и очување животне средине, недовољна увезаност туризма са осталим гранама привреде, а посебно пољопривреде, нарочито са произвођачима прехрамбених производа.

Ипак, туризам остаје један од најважнијих праваца развоја. Ово зато што је гледано према величини популације, Црна Гора једна од најобдаренијих европских туристичких дестинација, с једне, и зато што туризам представља значајан канал за извоз читавог низа квалиетних домаћих производа, попут хране и пића, које би преко других канала било знатно теже извозити, с друге стране.

Рјешење:

  1. Направити нову стратегију развоја туризма јер је евидентно да је досадашњи развој био одређен прије интересима појединих интересних група него јавним интересом.
    Нова стратегија треба да иде ка диверсификацији туризма, тј. ка већем акценту на здравствени, спортски, културни, агро, вјерски туризам. Израдићемо детаљан план продужетка туристичке сезоне са садашњих 45 дана на читаву календарску годину. Прије свега изградњом затворених базена, опремањем објеката за здравствени туризам, уз детаљан план обогаћивања јесење и зимске понуде у објектима на приморју и у планинама.
  2. Интензивирати промотивне активности на међународном плану ради привлачења доласка гостију у Црну Гору.
  3. Обавезати Монстат да прави годишњи сателитски рачун обрачуна додате вриједности и БДП-а који се у овој дјелатности ствара.
    До сада је направљен само један такав обрачун, за 2009. годину. Тек на основу оваквих информација можемо знати шта се у овој дјелатности заиста збива.