Здравство

Стање:

Досадашња реформа резултирала је да је систем здравствене заштите Црне Горе најлошији оцијењен у Европи. Здравствени радници свакодневно одлазе и анализе показују озбиљан кадровски, технолошки и организациони дефицит без адекватног системског одговора. Здравствени радници који нијесу у могућности да емигрирају, ангажују се и у систему приватног здравства.

Рјешење:

 1. Нова стратегија здравствене заштите са акцентом на превентивну медицину.
 2. Обезбиједити здравствено осигурање за све грађане Црне Горе.
 3. Извршити ревизију пословања Фонда за здравствену заштиту.
 4. Модернизовати систем службе хитне медицинске помоћи.
 5. Обезбиједити систем перманентног усавршавања љекара и медицинског особља.
 6. Нормативно уредити сукоб интереса у здравству (здравствени радници из јавног здравства не могу радити у приватном сектору или обратно) и обавезност пријаве свих поклона и донација.
 7. Увести минимум година као услов за рад у приватном здравству. Не примјер, тек послије пет година рада у државном здравству љекар стиче право на рад у приватном сектору.
 8. Успостављање Фонда за лијечење тешко болесне дјеце и младих.
 9. Увођење лиценци за љекаре које ће се стицати на универзитету током једне академске године постдипломских студија.
 10. Формирање независних љекарских комисија са других медицинских установа за случај преиспитивања лијечења и утврђивања несавјесног лијечења свих случајева са смртним исходом ако то захтијева породица, родбина или неко трећи.
 11. Лицима изнад 65 година обезбиједити бесплатне стоматолошку, офтамолошку помоћ и заштиту.